Privaatsustingimused

 

 

Veebilehe kaudu edastatavate isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Edites OÜ (registrikood 11532243). Privaatsustingimuste eesmärk on kaitsta kasutajate privaatsust vastavalt Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidele. Privaatsustingimused lähtuvad andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation).

Mida täpsemalt kogume?

Edites OÜ kogub veebilehe külastamise kaudu üksnes neid tehnilisi andmeid, mis saavad teatavaks küpsiste kaudu, mille rakendamisega on kasutaja nõustunud. Tehnilised andmed piirduvad kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress), arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga, külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta). IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega. Veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega. Andmete kogumise eesmärk on kodulehe külastatavuse statistika saamine.

„Võta ühendust meie spetsialistiga” lehe kaudu meiega kontakteerudes peab kasutaja sisestama enda nime ja e-maili. Meil on õigus kasutada seda infot, et vastata kasutaja poolt esitatud päringule.

Meie teenuse tellimisel kogutakse lisaks isikuandmeid teenuste osutamiseks ning projektide elluviimiseks. Samuti talletame meile esitatud dokumente, kirjavahetust ja/või telefoni teel edastatud infot ning lepingu täitmise käigus tekkivaid andmed. Lisaks teatud juhtudel töötleme isikuandmeid, mis on kättesaadavad avalikest allikatest näiteks riiklikust registrist, äriregistrist, rahvastikuregistrist või muust avalikust allikast või registrist. Kogume ja kasutame neid andmeid näiteks andmete täpsuse kontrollimiseks, projektide elluviimiseks, kliendisoovide paremaks mõistmiseks.

Turunduskanalite vabatahtlike kasutajate isikuandmeid ehk andmeid mille te olete teinud avalikult kättesaadavaks või meile kättesaadavaks kolmandate isikute sotsiaalvõrgustikes nagu LinkedIn, Facebook, Google Plus, Instagram jt,  töötleme me selleks, pakkuda potentsiaalsetele klientidele kvaliteetsemat teenust ja informatsiooni.

Andmed salvestatakse Eestis paiknevates serverites, millele on ligipääs Edites OÜ volitatud töötajatel ning serveriteenuse pakkujal. Edites OÜ ei edasta Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele.

Kõigi Edites OÜ poolt Teie isikuandmete töötlemist puudutavate küsimustega on Teil võimalik pöörduda Edites OÜ poole e-posti  info@edites.eu kaudu.
Privaatsustingimused kehtivad alates 15.01.2019.