Editese meeskond

Silver Knäzev

Silver Knäzev

tegevjuht

Olen Editeses olnud selle loomisest 2008. aastast, sellega koos kasvanud ja arenenud. Elektrivõrkude arendajana alguse saanud karjäär sai jätku projekteerijana. See võimaldab tänasel päeval olla lahenduste looja tellijatele ja teadmiste edasiandja kolleegidele. Elektroenergeetika alane magistriharidus ja A-klassi pädevustunnistus annavad õiguse projekteerida ja olla vastutav mis tahes näitajatega elektripaigaldistes. Oma valitud eriala kõrval köidavad mind enim sport, muusika ja elukestev õpe.

Marko Kuusik

Marko Kuusik

projektijuht

Valgustus on minu kirg ja koos pühendunud meeskonnaga töötamine Editeses annab võimaluse edendada Eesti professionaalset valgustuskultuuri. Minu missiooniks on tõsta elukeskkonna kvaliteeti läbi mõtestatud ja tervikliku valgustuse. Editeses tegelen arhitektuursete ja  tehniliste valgustusprojektide koostamise ning valgustuse valdkonna juhtimisega, misläbi soovin klientidele pakkuda parimat valgustuslahendust nii sise- kui ka välisruumis. Kuna valgustus on minu kirg, olen Editeses saanud ühendada töö ja hobi.

Jonas Põlluveer

Jonas Põlluveer

välisvõrkude valdkonnajuht

Mina alustasin Editeses 2015. aasta suvel. Peamiselt tegelen välisvõrkude projekteerimisega, kuhu kuuluvad ka kesk- ja madalpinge välisvõrkude ning välisvalgustuse ja sidevarustuse projektide koostamine. Editeses võlub mind vastutus ja vabadus, mistõttu saan oma aega ise planeerida. Väikeses ambitsioonikas ettevõttes töötamise võludeks on võimalus algusest lõpuni tegeleda suurte ja huvitavate projektidega nagu Gonsiori tänavavalgustuse rekonstrueerimine ja Balti jaama turuhoone keskpingel liitumine. Lisaks vabadusele on oluline minu jaoks nooruslik meeskond, kellega saab ka töövälisel ajal koos aega veeta. Valgustus- ja elektriprojektide vahepeal meeldib mulle aga olla kursis investeerimismaailmas toimuvaga ja kossu mängida.

Kaspar Ojasalu

Kaspar Ojasalu

projekteerija

Tulin 2016. aasta kevadel Editesse praktikale, mis arenes edasi töösuhteks. Võimalus tegeleda  põnevate ja eriilmeliste projektidega, on minu erialaseid oskuseid palju täiendanud. Nüüdseks tegelen enamasti välisvõrkude ja valgustuse projektidega. Hindan väga paindlikku tööaega, sest saan samaaegselt koolis käia ja jääb aega ka hobideks. Editesest teeb Editese aga kollektiiv, kus on professionaalsed töökaaslased, kellega sõbralik noolemängu võistlus kuulub igasse tööpäeva.

Lauri Lindvere

Lauri Lindvere

projekteerija

Editesse tulin tööle alles hiljuti ning algul kooli raames praktikat teostama. Nimelt õpin hetkel Tallinna Tehnikakõrgkoolis elektritehnika suunal. Editeses tegelen peamiselt välistööde projekteerimisega. Organisatsiooni ja meeskonnana on Edites andnud mulle võimaluse oma teadmisi kasutada ja edasi areneda ning ainult mõnekuulisest töökogemusest olen aru saanud, et tegemist on ettevõttega, kes hoolib oma töötajatest ning soovib meeskonnale anda parimad võimalused enese arendamiseks. Lisaks õppimisele ja töötamisele tegelen ka jooksmise, rattasõidu ning põllundusega.

Karl Randmaa

Karl Randmaa

projekteerija

Editesega liitusin peale Eesti Maaülikooli energiakasutuse eriala magistrantuuri läbimist juulis 2017, kui mulle anti võimalus õpitut ellu viia. Ettevõtte puhul hindan selle laia tegevusala elektrivaldkonnas, mis võimaldab tegeleda eri liiki ülesannete lahendamisega. Varasemad töökogemused päikeseelektrienergia- ning hoonete energiatõhususe valdkonnas on tekitanud huvi ja arusaama taastuvenergeetika ning jätkusuutliku tootmise/tarbimise vastu. Olles põhihobina tegelenud üle 15 aasta korvpalliga olen õppinud väärtustama nii meeskonnatööd kui ka füüsilise aktiivsuse rolli elus.

Elerin Helmeste

Elerin Helmeste

projektijuhi assistent

Olen Editese seni värskeim liige. Minu tööülesandeks on olla abiks kogu meeskonnale nii, et projektid sujuksid ja tulemused oleksid kvaliteetsed. Editeses töötamise puhul meeldib mulle kõige enam, et meil on väikene tiim, sest omavaheline infovahetus on kiire ja saame olla oma ettevõtmistes paindlikud. Naudin, et meie meeskond on täis töötahet ja arenemisvalmidust.