Siseelektripaigaldiste projekteerimine

Kaasaegsed hooned vajavad kaasaegseid elektrilahendusi. Teostame erinevatele hoonetüüpidele tugev- ja nõrkvooluprojekte. Koostöös partneritega pakume ka nõrkvoolusüsteemide projekte: tuletõrjesüsteemid, signalisatsiooni- ja valvesüsteemid jms.

Koostame siseelektripaigaldiste projekte:

 • tootmis- ja tööstushoonetele
 • büroodele ja büroohoonetele
 • laohoonetele
 • eramutele
 • korterelamutele
 • ridaelamutele
 • korteritele
 • suvilatele
 • majutusasutustele
 • kooli- , spordi- ja õppehoonetele
 • kaubanduspindadele
 • raviotstarbeliselistele ruumidele

 

Projektitüübid: eelprojekt, põhiprojekt, tööprojekt.

Koostame projekte enamasti kinnisvaraarendajatele, arhitektibüroodele ja ehitusettevõtetele.

Juhul kui sa ei tea veel päris täpselt, millist lahendust sa vajad või on keerukam ülesanne käsil, saame pakkuda konsultatsiooni teenust.

Küsimuste korral võta ühendust: Marko Kuusik, tel +372 5666 7991, marko@edites.eu

Tehtud tööd

Noblessneri valukoja tugevvoolu elektripaigaldise projekteerimistööd

Põhja-Tallinnas asuv Noblessneri laevaehitustsehh ja värviliste metallide valukoda on tuntud erakordse akustika poolest. Pikalt tühjana seisnud hoone on viimastel aastatel leidnud kasutust põneva kontsertpaigana. 2018. aasta sügisel algas Noblessneri valukoja renoveerimine, hoone avatakse külastajatele taas 2019. aasta oktoobris. Suurde saali rajatakse suurejooneline kogupere-keskus, mis muuhulgas keskendub  virtuaalreaalsusele. Keskuse eesmärk ei ole pelgalt meelelahutus, väga oluline on ka hariduslik pool. Hinnanguliselt hakkab keskust külastama 120 000 inimest aastas. 

Tartu mnt 80 hoone tugevvoolupaigaldis

Algselt paberiveskist välja kasvanud tselluloosivabriku hoonete kompleks Tartu mnt 80 territooriumil käib ajaga kaasas ning kasvab modernseks ärikeskuseks. Uues keskuses hakkab paiknema ka Eesti Meedia maja, kuhu Edites projekteeris seadmete elektrivarustuse ja hoonesisese alajaama.

Haapsalu piiskopilinus

2019 aasta juunis avati põhjalikult uuenenud Haapsalu piiskopilinnuses keskaja ajalugu käsitlev muuseum-külastuskeskus, kuhu loodi atraktiivne ja aktiivset osalemist pakkuv ekspositsioon. Edites koostas linnusele elektripaigaldise projekti alates alajaamast kuni muuseumis vajamineva väikseima elektritarbijani. Lisaks tuli laiendada piksekaitse ka varajasemalt valmis Toomkiriku osale. Projekti väljakutse seisnes sobivate paigalduskohtade ja -viiside leidmises, sest suure ajaloolise väärtusega hoonetekompleks oli Muinsuskaitse erilise tähelepanu all.

Valgevase 9b elektripaigaldis

Ehitusprojektiga lahendati Tallinna linnas Valgevase 9b kinnistul kolme uue kortermaja hoone tugevvoolupaigaldis. Tugevvoolupaigaldis sisaldas jaotuskeskuste, kaabelliinide, kaabliteede, üldvalgustuse ja pistikupesade projekteerimist.

Kotermaa korterelamute elektripaigaldis

Arendatav planeeringuala asub Paldiski maantee ääres Tallinnas Haabersti Linnaosas Astangu ja Paldiski maantee ristumiskohas. Kehtiva detailplaneeringuga ala, suurusega 18 ha hõlmab endas äri- ja korterelamute funktsiooniga kinnistuid ning ühte eralasteaia jaoks mõeldud kinnistut, luues planeeringualast tervikliku elukeskkonna. Ehitusprojektiga lahendati Kotermaa 11 ja13 korterelamu hoonesisene valgustus ja tugevvoolu elektripaigaldis alates liitumiskilbist.

Tartu tn 7b-1234 elektripaigaldis

Ehitusprojektiga lahendati Viljandi linnas Tartu tn 7a//7b//7c//7e kinnistule rajatava nelja uue hoone tugev- ja nõrkvoolupaigaldis. Tugevvoolupaigaldis sisaldas jaotuskeskuste, kaabelliinide ja pistikupesade projekteerimist. Nõrkvoolupaigaldis sisaldas keskuste, kaabelliinide, kaabliteede, arvutivõrgu, signalisatsioonisüsteemi valmiduse ja andmesideliinide projekteerimist.

Ajutine PVC hall koos olmeplokiga

Ehitusprojektiga lahendati Tallinna linna Haabersti tn 5 kinnistule spordikeskuse juurde laiendatava ajutise tennisehalli hoone tugevvoolupaigaldis. Tugevvoolupaigaldis sisaldas jaotuskeskuse, kaabelliinide, kaabliteede, maanduse ja piksekaitse, üld- ja turvavalgustuse ning pistikupesade projekteerimist.